مجتبی مهدوی

کارآفرین | مشاور کسب و کار

فعال و متخصص در حوزه‌های
ساختمان / دیجیتال‌مارکتینگ / رمزارزها
" برای کشتی‌های بی‌حرکت موج‌ها تصمیم می‌گیرند "